Saturday, 24 October 2009

BESOEKE AAN BEGRAAFPLASE IN JOHANNESBURG-SUID


Deur John Stephens, taksekretaris
Addition by Penny Evans

Die afgelope Saterdag, 17 Oktober 2009, was dit die plan van die tak om sekere begraafplase in die suide van Johannesburg te besoek en data op te skryf. Die weer het egter ‘n stokkie daarvoor gesteek. Ek het 34 mm gemeet. Dit het emmersvol geval.

Lucas, Barbara en Penny was egter net ‘n kortkop voor die reën by die Turffonteinse Konsentrasiekampkerkhof in Mondeor. Terwyl hulle nog die name op die monument beskou het, het die reën hul daar oorval. Lucas kon darem foto’s neem van die steentjies wat in die muur ingebou is.

Hierdie name is nooit op die monument aangebring nie en verskyn dus ook nie op die Genootskap se begraafplaas-CD nie. Daar is onder andere ses Bekker-kinders wat almal in die konsentrasiekamp gesterf het. Vier het in een maand gesterf, naamlik, Mei, een in Julie en nog een in Desember.

Hierdie begraafplaas ag ek as die grootste tragedie wat Johannesburg beleef het. Meer as 700 kinders en vrouens is daar begrawe. Die jongste baba wat daar begrawe is, was net een dag oud.

As gevolg van die reën het tien van ons toe by ons huis byeengekom waar ons oor die verskillende begraafplase gesels het.

Op Eikenhof is ook die familiekerkhof waar Danie Theron, die grootste boerespioen, begrawe is. Hier is egter ‘n sootgelyke probleem. Die begraafplaas word op die CD aangedui, maar sedert dit opgeneem is, het baie nuwe begrafnisse daar plaasgevind. Dieselfde geld ook vir die familiebegraafplaas op Misgund.

Op Elandsfontein is ‘n familiebegraafplaas wat nog pgeneem moet word, asook op Muldersrus en Hartzenbergfontein. Volgende jaar sal ons weer so ‘n poging aanwend.

Op Hartzenbergfontein staan ‘n klein monumentjie ter ere van Willem Jacob Kamffer.

That's dedication

Penny Evans writes: The photos I took were not great as one photo was taken while I stood in the rain (I did not waste time getting back to the car as there was lightening striking in the nearby hills), the other one was of the granite slab and unfortunately the flash reflected off the shiny granite. Lucas tried with his camera as well and had the same problem. Bob kindly offered to see if he could get rid of the shiny flash reflection. This was fairly successful. I am sending the photos to you for your interest.


TURFFONTEIN

150 YEARS
Click on a photo to enlarge.

Despite being rained out, John gave the talk in his lounge. We had refreshments (first time I have had green tomato jam made by Iris, John's wife) and were able to socialize at leisure. John put in a lot of effort by preparing notes about the concentration camp.  This included the surnames of the women and children buried there. Iris made sure we did not go hungry.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...