Monday, 18 February 2008

GISA: OORSIG VAN 2007 EN HUIDIGE AKTIWITEITE

Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) het vandag, 18 Februarie 2008, die volgende verklaring uitgereik.

 • TWEE PUBLIKASIES
Gedurende die afgelope boekjaar, eindigende Maart 2008, kon die GISA weer eens in sy doelwit slaag om twee publikasies in die SA-Genealogie reeks uit te gee. Dit is SAG vol. 15 (vane Vis-WaL) wat in Augustus 2007 verskyn het en SAG vol. 16 (vanne Wam-Wy) wat binnekort vrygestel sal word. As 'n openingsaanbod het die drukkers hul bereid verklaar om die eerste oplaag van SAG vol. 16 teen verlede jaar se prys (d.i. R360-00 plus R50 binnelands vir posgeld en versekering) beskikbaar te stel. Alle herdukke hierna sal duurder wees. Maak dus nou reeds u inbetaling of stuur u tjek aan GISA om van hierdie spesiale aanbod gebruik te kan maak.
 • ELEKTRONIESE OPGRADERING
GISA betree 'n nuwe fase in die elektroniese eeu met die opgradering van sy fasiliteite waarmee reeds 'n begin gemaak is. Honderde DVD's waarop kerkregisters wat nie voorheen mikroverfilm was nie, is deur die Genealogical Society of Utah (GSU) aan GISA beskikbaar gestel as deel van hul omvangryke projek om uiteindelik alle SA genealogiese bronne elektronies vas te lê. Vir hierdie doel is sewe rekenaars/werkstasies ook deur die GSU aan GISA geskenk. 'n Bediener is ook aangekoop waarop hierdie data oorgelaai gaan word. Navorsers sal, sodra die opgradering voltooi is, in staat gestel word om deur die kerkregisters te blaai en afdrukke te maak van bv. 'n doop- of huwelik inskrywing vir eie gebruik. Die sewe rekenaar-werkstasies vervang sewe uitgediende mikrofilmlesers. Tot tyd en wyl word daar nog sewe lesers behou vir die soek en oplees van inskrywings op mikrofilm. Ook hulle sal uiteindelik plek moet maak vir verdere rekenaar-werkstasies sodra alle films na elektroniese formaat oorgedra is.
 • OPDATERING VAN EERSTE VIER VOLUMES (SAG-REEKS)
Daarbenewens is GISA sedert die tweede helfte van verlede jaar besig met die daarstelling van 'n databasis vir die bywerk, regstelling en opdatering van die eerste vier volumes van die SAG reeks (vanne A-K). By voltooiing sal dit inligting bevat vanaf die aankoms van die stamvader tot en met 1930. SAG vol. 1 (vanne A - C) Die bywerking is reeds in 'n gevorderde stadium. Die inhoudelike daarvan bevat meer as drie maal die oorspronklike inligting. Dieselfde toename in gegewens word ook vir die drie ander volumes in die vooruitsig gestel. Die gedagte is dat die huidige SAG-boekereeks behoue sal bly, maar dat gedeeltes of 'n kombinasie van vanne (families) op CD/DVD en/of boekvorm van GISA uit die steeds groeiende databasis bestel sal kan word.

Aangesien daar nie 'n afsnydatum sal wees waarvoor bydraes ontvang moet word nie, sal die bywerking en opdatering van die databasis op 'n deurlopernde basis hanteer sal word. Daar word beoog dat die databasis binne 'n jaar ook op internet beskikbaar gestel word, met betaalde toegang sodat navorsers van oral toegang tot die inligting kan verkry. U familie bydraes aan GISA om die opdatering en bywerking van die projek haalbaar te maak, is vir die Instituut van onskatbare waarde. Sodoende sal die die hele huidige boekereeks onder die loep kom.

'n Dringende beroep word ook op u gedoen om families of gedeeltes van families wat in voorafgaande volumes 1 tot 16 van die SAG reeks per abuis uitgelaat was (of nie beskikbaar was vir insluiting nie) ook nou aan GISA te stuur. Die gedagte is om hierdie ontbrekende families of gedeeltes van families in SAG vol. 17 (vanne X-Z en Addenda) op te neem.

 • HERDRUK
Die herdruk van die genealogiese boekereeks nrs 1-38 wat destyds deur die RGN uitgegee was en waarvan die kopiereg regtens deur die RGN aan GISA oorgedra is, geniet tans aandag. Die nasate van die Rynse sendelinge in Suid-Afrika, die Bruwer, Nienaber en Kotzee boeke is op bestellling in sagteband beskikbaar. Vier tot ses weke tyd word verlang vir die afhandeling van bestellings van herdrukke.

 • NIE-BELASBARE INSTANSIE
GISA is onlangs finaal deur SARS van belasting en aksyns (invoerregte) vrygestel wat beteken dat ons nou amptelik geregistreer is as 'n nie-belasbare instansie ("public benefit organization") in terme van deel 10 (1) (cN) van die belastingwet. Skenkers kan voortaan ook belastingkorting ontvang op skenkings of nalatenskappe aan GISA.

Leon Endemann, 18 Februarie 2008

Saturday, 16 February 2008

BRANCH AGM ON 15 MARCH 2008

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the
West Gauteng Branch of the GSSA will be held on
15 March 2008
at the Dutch Reformed Church,
(Ontdekkerskruin Congregation),
Phillips Avenue, Discovery, commencing at 14:00.


AGENDA

1. Welcome
2. Apologies
3. Minutes of the AGM held in February 2007.
4. Matters arising
5. Reports
5.1 Chairman's Report
5.2 Membership and Secretary's Report
5.3 Treasurer's Report
5.4 Report regarding the National AGM held at Potchefstroom on 1 March, 2008
6. Election of Management Committee, 2008/2009.
7. Closure
8. Refreshments

Related reports will soon be forwarded to branch members.

Please note that Japie Bosch, vice-chairman, is moving to Jeffrey's Bay and is thus not available for re-election. He will, however, continue to be responsible for our branch's blog.

All other committee members are available and eligable for re-election. This does NOT mean that no other nominations for existing positions may be submitted. Any member may be nominated for any position.

LG Rinken, chairman.

Wednesday, 13 February 2008

Silly comment

 • For many years the West Gauteng Branch invited people to its monthly meetings. It usually advertises “Entrance Fee: R5,00 for refreshments”. This was the case again with our latest meeting, the subject being: My Biggest Genealogy Breakthrough. Eight Speakers. Eight stories. Five minutes each.
 • Francois Greeff commented on Rootsweb: “Please note that the West Gauteng Branch of the GSSA will 'sell' the right to hear eight speakers to you for R5,00. This in spite of the fact that the speakers 'donate' their speeches”.
 • Stella Smuts replied appropriately: “R5.00 for refreshments is not much to ask! Considering what a cup of coffee costs in a restaurant these days - and that without a slice of cake!
 • Silly comment, Francois. -- Japie Bosch, vice-chairman, West Gauteng Branch.


Monday, 11 February 2008

MONTHLY MEETING: 16 FEBRUARY 2008

My Grootste Genealogiese Deurbraak.

Agt sprekers. Agt verhale. Vyf minute elk.

Dit klink na ‘n lippe-aflek luister. Daarna volg vrae en lekker gesels.

Voorgaande is wat op 16 Februarie 2008 by die maandvergadering van die Wes-Gautengtak sal plaasvind.

Die agt wat van hul ervarings sal vertel, is almal lede van die tak.

Ander besonderhede van die byeenkoms is soos volg:

DATUM: Saterdag, 16 Februarie 2007;

PLEK: NG Kerk, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort; (kaart hieronder);

AANVANGSTYD: 14:00;

TOEGANG: R5,00 vir verversings,

Almal welkom.

KLIK OP DIE KAART OM DIT TE VERGROOT.

NEDERLAND WIL HELP MET DIGITALISERING VAN VOC-ARGIEWE

In 'n koerantberig vanoggend (Maandag, 11 Februarie 2008) is 'n stukkie nuus versteek wat belangrik vir die genealogie is.


Ná 'n gesprek tussen mnr. Frans Timmermans, die Nederlandse adjunkminister van buitelandse sake, en dr. Pallo Jordan, Suid-Afrikaanse minister van kuns en kultuur, is ‘n verklaring uitgereik dat Nederland onder meer sal help met die digitalisering van die VOC-argiewe.


Timmermans het ook ‘n lansie vir Afrikaans by die Suid-Afrikaanse regering gebreek in woorde wat implisiete kritiek bevat.


Mnr. Frans Timmermans, die Nederlandse adjunkminister van buitelandse sake, was verlede week op ’n besoek van drie dae aan Suid-Afrika. Luidens ’n verklaring van die Nederlandse departement van buitelandse sake het Timmermans ook ’n gesprek met dr. Pallo Jordan, Suid-Afrikaanse minister van kuns en kultuur, gevoer.


Hy het toe gesê Nederland meen Afrikaans se posisie in Suid-Afrika moet verbeter word.


Hy het gesê daar moet weggekom word van die assosiëring van Afrikaans met apartheid. “In Suid-Afrika het daar, ná ’n pynlike geskiedenis, versoening plaasgevind, en die assosiasie van Afrikaans met politiek en onderdrukking moet verbreek word.


“Die taal behoort nie aan die apartheidsregime nie, maar aan verskillende bevolkingsgroepe. Afrikaans se rol as lingua franca van die Nederlanders, die Vlaminge, die Namibiërs en die Suid-Afrikaners is te min bekend.”


Jordan en Timmermans het luidens die verklaring ook ooreengekom om op verskeie ander kulturele terreine saam te werk.


Nederland het aangebied om te help met die bestryding van die onwettige handel in Afrika-kunswerke, die opleiding van museumkurators, die digitalisering van die VOC-argiewe en onderwaterargeologie. -- Beeld, 11 Fevruarie 2008.

Friday, 08 February 2008

ARGIEFSTUKKE STRAKS EERS NÁ 30 JAAR BESKIKBAAR

Kaapstad – Toegang tot argiefdokumente in Suid-Afrika kan moontlik met tien jaar verleng word.

Ingevolge die Wet op Nasionale Argiewe en Rekorddienste is dié dokumente ná 20 jaar beskikbaar, maar as voorstelle aanvaar word, kan dit tot 30 jaar verleng word.

Mnr. Themba Wakashe, direkteur-generaal van die departement van kuns en kultuur, het vandeesweek ’n voorlegging aan die parlement gedoen oor die hersiening van wetgewing oor erfenis, argiefdienste en biblioteke.

“Daar is ’n algemene gevoel dat 20 jaar nie genoeg is nie en dat dit tot 30 jaar verleng moet word. Ons het ook na ander argiefwetgewing gekyk en die internasionale tendens is 30 jaar. Ons gaan met ’n voorstel na die portefeuljekomitee kom dat daar ’n verlenging van 10 jaar moet wees oor die huidige beperking van 20 jaar,” het Wakashe aan LP’s gesê.

Hy het daarop gewys dat dié voorstel implikasies het. “Sommige mense sal sê ons vertraag toegang tot inligting en dat 30 jaar te veel is. Aan die ander kant is daar uitdagings met betrekking tot sensitiewe rekords soos die Waarheids- en Versoeningskommissie . . . dit is dus ’n kwessie wat aandag moet kry.”

Mnr. Piers Pigou, direkteur van nasionale argiewe, het by navraag gesê hy “ruik die hand van die Nasionale Intelligensie-agentskap”. “Só ’n stap sal teenproduktief wees vir deursigtigheid. Rekords van die pre-1990-tydperk behoort nou beskikbaar te wees.” -- Beeld, 7 Februarie 2008

NEW PRICES FOR ORDERING DOCUMENTS

Below are the latest prices for ordering documents from the Department of Home Affairs. It comes into effect from 1 February 2008.

 • (a) The issuing of an abridged birth or death certificate in writing or by mechanical or electronic means (no fee is payable for the issuing of such a certificate on the registration of a birth or death of a person): R11-00
 • The issuing of an unabridged birth or death certificate, a reproduction of the relevant register or any supporting documentation coupled to the register concerned, as well as verification of information from birth and death registers in respect of a person: R50-00
 • (c) An application for any amendment to the birth register of a person, including the noting of the fact of adoption in the birth register of a person in terms of the Children's Act, 2005 (Act No. 38 of 2005). [no fee is payable for the re-registration of a birth of a person in terms of section 11 of the Births and Deaths Registration Act, 1992 (Act No. 51 of 1992)]: R58-00
 • An application for any alteration of the forename or surname of a minor as contemplated in sections 24 and 25 of the Births and DeathsRegistration Act, 1992 (Act No. 51 of 1992): R58-00
 • An application for any alteration of the forename of a person of age as contemplated in section 24 of the Births and Deaths Registration Act, 1992 (no fee is payable for the insertion of the forename or surname of a person of age in the birth register as contemplated in section 23 of the Births and Deaths Registration Act, 1992 (Act No. 51 of 1992) if his or her identity document was issued with the forename repeated as a surname): R90-00
 • An application by a person for authorization to assume or describe him or herself by, or pass under, any other surname than that under which he or she has been included in the population register as contemplated in section 26 of the Births and Deaths Registration Act, 1992 (Act No. 51 of 1992) (if the applicant is lawfully married, the fee shall include the application of his or her spouse, as well as those of any minor, or if the applicant is divorced, a widow or a widower, the fee shall also include the application of his or her minor, if any): R293-00
 • The issuing of a duplicate confirmation of the change of a major's forename or surname: R48-00
 • No fee is payable for the furnishing of information for official purposes to any State Department, local authority or statutory body as contemplated in section 29(2) of the Births and Deaths Registration Act,1992 (Act No. 51 of 1992). However, the prescribed fees for abridged and unabridged birth certificates shall be payable if such certificates are requested.
From: Heather MacAlister, via Rootsweb

Monday, 04 February 2008

Children Teach Elderly How to Use Computers

Some strange names (for us) are mentioned in the report below, but it is an interesting concept.

Seventh graders (12-year-olds) from Breidagerdisskóli elementary school in Reykjavík teach senior citizens how to use computers two times a week for up to two hours at a time in the community center Haedargardur. The students take turns in being teachers.

“It takes longer for me to learn than for these youngsters, but I’m getting the hang of it,” senior citizen Ólöf Pétursdóttir told Morgunbladid, who bought a computer a year ago but only recently began using it.

“I mainly bought the computer so that I could enter Íslendingabók [an online genealogy database] and make genealogy research. I’m mostly excited about that. And the young people are good teachers,” Pétursdóttir added.

One of the student teachers, Andrés Lars Kristjánsson, said teaching the elderly how to use computers is great fun. “I’m teaching them how to read news stories on the internet and how to put websites into favorites and stuff like that. Some want to do other things, like read their emails.”

The course is supervised by psychologist Líney Úlfarsdóttir. -- www.icelandreview.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...