Tuesday, 1 May 2007

DIE OORSPRONG VAN DIE WES-GAUTENGTAK


Op Saterdag 10 Februarie 2001 het ’n groep entoesiaste in Krugersdorp byeengekom en besluit om die Wes-Gautengtak van die GGSA op die been te bring. Teenwoordig was:

 • Martin Zöllner (links), indertydse nasionale president van die Genootskap;
 • Barbara en Johan Bouwer;
 • Kobus van Dyk;
 • Margaret Humphries;
 • Isebelle Krauss;
 • Lesley en Jan O’Connell Maritz;
 • Colin Pretorius;
 • Dennis Pretorius;
 • Christene en Steven van der Merwe en
 • Petrus van der Merwe, voorsitter van die Johannesburgtak.

  Die eerste bestuurskomitee het aanvanklik bestaan uit: Kobus van Dyk as voorsitter en Otto Krauss as tesourier.

  Die vergadering het besluit om die res van die bestuur op ’n volgende vergadering te verkies wanneer ander lede ook sou teenwoordig wees.

  In sy kort, en lewendige, geskiedenis het ons tak reeds vier voorsitters gehad: Kobus van Dyk, Dennis Pretorius verkies in 2002, Richard Ford 2004, en Lucas Rinken is in 2006 verkies.  Interessant dat van die oorspronklike lede is Barbara en Johan Bouwer, Isebelle Krauss, Margaret Humphries en Dennis Pretorius nog aktief by die tak betrokke is.
Uit: Wes-Gauteng Nuus, Junie 2006, Redakteur: Richard Ford

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...