Thursday, 6 August 2009

NEWSLETTER, AUGUST 2009

BY BOB SAUNDERS, VICE-CHAIRMAN

Last month saw a different format newsletter,. This month we have expanded on, and hopefully even improved on the last one. To those of you who gave feedback (fortunately none negative) a big thank you for that.

What is, however, a bit disappointing, is the lack of response to the call for dialogue from branch members as to your needs or any wish-lists. As your committee we plot and plan as best we can, but, bottom line is that if you do not participate either by attending meetings or corresponding with us on issues/topics needing attention, we are oftentimes floundering in the dark. So on behalf of your committee I reiterate the invitation and encourage you to keep the debate lively – even by merely playing devils advocate.

JULY 2009 COMMITTEE MEETING

July saw your committee focusing at length on the points raised at the workshop held at the March branch meeting. The items raised were analyzed and summarized by Bob. It resulted in a total of 20 points for discussion. These were tackled in the order in which they were raised at the March meeting. There was not enough time to discuss even half of the points raised. Thus, we will resume the marathon at the next committee meeting and report fully after we have dealt with all the issues raised. There will be a whole host of proposals (I believe) for each member to consider and comment on prior to any implementation. We will keep you posted.

JULIE 2009 SE TAKVERGADERING

Vir diegene wat nie die vergadering bygewoon het nie: ons het vir die eerste keer van Kriek Fourie as spreker gehoor -- op ‘n heel nuwe en unieke. Die onderwerp was sy ondervinding met die opteken van ou Familiebegraafplase in die Langkloof, Oos-Kaap.

Met die gebruik van beskikbare tegnologie is ons (amper fisies) deur ‘n gedeelte van die Langkloof geneem deur middel van Google Earth en Lucas Rinken se vaardigheid daarmee. Met Kriek as toergids is ons van Joubertina deur Krakeel en Louterwater na die plaas Kransfontein (onder andere) geneem om die begrafplasies te vind. Later is die fotos, wat deel was van sy opname aan ons getoon. Terwyl Lucas die “muis” bestuur het, het Kriek ons met allerhande stories en ervaringe vergas. Dit was 'n belewenis soos min. Dankie aan beide here vir die ongewone, maar interesante vertoning. Foto: Die Langkloof, soos gesien van Joubertina.

AUGUST 2009 BRANCH MEETING

As previously advertised, please note that our August meeting will not take place on the customary third Saturday of the month due to our branch hosting the National Executive Committee meeting. We have thus opted to hold both events on the same day, and so the branch meeting has been moved out to 22 August 2009.

At the conclusion of the NEC meeting, the branch meeting will be addressed by the recently elected President of the GSSA, Hendrik Louw (left), who is no stranger to us. Note that Lucas has extended an invitation to NEC members present to join us for the branch meeting should they have the time and inclination. So we look forward to a larger than normal gathering.

Hendrik’s topics will be:

1. GSSA the Society
  • Who is the GSSA;
  • Member needs;
  • How does the GSSA fit into the global genealogy picture;
  • Thoughts on strengths and threats for GSSA;
  • Products and
  • Support with regard to the advancement of GSSA (External websites etc.)
2. Genealogical overview
  • SAG (GISA) versus e-SAGI (GSSA Gauteng-West)
  • Public domain
  • Researchers thoughts on "review and summary"
VERSOEKE

Soos verlede maand aangekondig, het e-SAGI die 500000 -naam mylpaal behaal. Danksy Lucas en 'n baie klein span van helpers, word hierdie projek verfyn. Daar verskyn egter nog baie duplikate op die databasis en ‘n versoek word gedoen om te help met dié takprojek. Vrywilligers word benodig om ‘n familievan aan te neem (dalk jou eie) en deur die name te soek vir moontlike duplikate en Lucas dan daarvan te verwittig. Dit sal die proses grootliks help indien hy hulp kry van ons taklede. Maar dit is nie al manier wat jy ‘n bydrae kan maak tot e-SAGI nie. Die byvoeging van jou familie is noodsaaklik asook die normale onderhoud daarvan elke keer as ‘n sterfte of geboorte plaasvind. Stel Lucas asseblief in kennis soos en wanneer nodig.

PERSOONLIKE ERVARINGS

Neels Coertse het ná ontvangs van verlede maand se nuusbrief, aan ons geskryf en vertel van ene tannie Bessie du Toit:

Ek was sowat twee weke gelede Hopetown toe met die hoop om om daar of in doe omgewing iets van my Hopetown-COERTSE's te spoor - amper soos daardie diamant wat jare gelede daar ontdek was.

Ek het besonder baie inligting gekry. En ook op die koop toe met 'n familielid gesels: tannie Bessie DU TOIT (links) wat op 23 Februarie 1907 gebore is en gedoop op 19 Mei 1907. Sy was in Strydenburg in die ouetehuis - 102 jaar oud. Toe ek haar skakel toe antwoord sy self haar telefoon en ek stel my voor.

Sy vra dadelik: "Hoe spel jy jou COERTSE?"
Ek: "Tannie, met 'n S."
Sy: "O, nes my oorlede mammie. Kom jy vir my kuier?"

Toe ek haar vra of sy weet wanneer sy gedoop is, het sy nee gesê en ek gee die datum vir haar. Sy gryp haar pen en skryf dit op haar kalender neer. Sy het nog elke dag haar dagboek opgeskryf daar waar sy in die son sit. Haar skoondogter het my vertel dat tannie Bessie elke dag die dagboek begin met: "Dankie, Heer, ek het lekker geslaap."

En ek het die wonderlikste klankopname van haar gesprek gemaak.

Ek het ook met haar seun en skoondogter op Hopetown gesels. Ek het laas week vir haar twee foto's gestuur wat ek van haar geneem het.

Ek het net nou net gehoor sy is vandag oorlede.

Dankie vir hierdie storie, Neels. Dit demonstreer hoe belangrik dit is om met die ouer geslag te praat. Jy het ook die tegnolgie ingespan en ‘n opname van jul gesprek gemaak asook digitale foto's geneem. Ek dink die ervaring het jou ook diep geraak en jy is ryker as gevolg daarvan.

Penny Evans (left) also sent me a little report of her experience in Barberton whilst looking for some ancestral history.

I went to Barberton in July last year to search for information about the Gass family. I was advised to go to the museum. The staff at the museum have recorded information that has been on the historical voters rolls, marriage registers, and church records. I had not expected to find any family history there, so I was really thrilled to come across baptism dates, addresses, occupations, firearm licenses and even still births relating to the Gass family. They were unable to find any photos of my great grandfather, but they had a copy of an interview, done by a local historian, with one of the Gass descendents. The staff were very patient and helpful. A day to remember!

Thank you Penny. It is always a thrill to find something unexpected whilst doing research, and your story should serve as a reminder to us not to overlook the museums in the areas where our forebears lived as a source of information about the history of their times. One never knows what valuable information may be gleaned in this way

BRANCH LIBRARY

A reminder to our members that we have this modest resource which is growing slowly, but surely. It is at your disposal at every meeting. Please make use of it, and consider donating books, journals or magazines of historical and genealogical significance once you have tired of them so that others may benefit. Remember that Graham Southey is currently the curator of our collection. All matters relating to the library can and should be taken up with him or any of the office bearers.

ANDER TAKNUUS

Die Noord-Transvaaltak adverteer tans 'n simposium in September 2009 wat belowe om interessant te wees. Hieronder ‘n uitreksel uit hul nuusbrief hieroor:

SIMPOSIUM 12 SEPTEMBER 2009 - CENTURION RAADSAAL, BASDENLAAN 242 LYTTELTON

Ons maak goeie vordering met die reëlings vir ons simposium. Dit is ons hoogtepunt van die jaar en die simposium wek belangstelling ver buite ons kringe. Kaartjies kos R110 vir GGSA lede en R130 vir nie-lede.

Ons het reeds 21 kaartjies verkoop, maar ons moet nog sowat 70 verkoop om die koste te dek.

Ons doen ‘n beroep op ons lede om so gou as moontlik hul kaartjies te koop en vra dat u ook in u familie en vriendekring hierdie simposium sal adverteer.

Die program is hieronder.

SINERGIE TUSSEN GENEALOGIE, GESKIEDENIS EN KULTUURGESKIEDENIS

08:45 -09:30 Registrasie en Verwelkoming

EERSTE SESSIE ARGIEWE

09:30-10:15 South African National Archives: Dr Graham Dominy, national archivist (45 min)
10:15-10:45 Korporatiewe argiewe: stand en toeganklikheid vir die navorser: Anri van der Westhuizen, argivaris van Unisa (30 min)
10:45-11:00 Vrae aan die paneel (15 min)
11:15-11:45 Tee

TWEEDE SESSIE MUSEUMS

11:45-12:15 Museums as bronne van inligting vir die navorser: Cecilia Kruger, museum deskundige van die Voortrekkermonument (VTM) (30 min)
12:15-12:35 Waarheen met familie erfstukke? Riëtte Zaaiman van die Erfenisstigting (20 min)
12:35- 12:50 Vrae aan die paneel (15 min)
13:00-13:30 Ete

DERDE SESSIE RESULTAAT VAN NAVORSING

13:30-14:00 Genealogie, geskiedenis en kultuurgeskiedenis verryk mekaar: Dr Celestine Pretorius (40 insluitend 10 minute vraetyd)
14:00-14:30 Geskiedenis wat spreek tot die hededaagse jeug: Daan Potgieter, 'n geskiedenisonderwyser (30 min insluitend 10 minute vraetyd)
14:40-15:00 Algemene bespreking en samevatting

Stuur 'n epos aan Ellen Harmse by eharmse@mweb.co.za as u belangstel.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...