Saturday, 16 August 2008

MÜLLER-SAAMTREK BEPLAN VIR 2010

Die Müllers hou oor twee jaar -- in 2010 -- vir die vierde keer in sestig jaar ‘n saamtrek en begin nou reeds organiseer. Dit sal in die Mosselbaai-Riversdal-omgewing gehou word.

Koot Müller, organiseerder, vertel dat verreweg die meeste Müllers in Suid-Afrika afstam van Antonie Michael Müller (nie "Michiel Mulder" soos verkeerd in die Geslacht-register aangegee word nie) van Duitsland.

Koot versoek dat die volgende persone hom kontak.

Almal wat weet dat hulle afstammelinge van Antonie Michael is en

Diegene wat nie seker is van Műller-stamvader hulle afkomstig is nie.
(Daar het ‘n aantal Müller-stamvaders hulle in Suid-Afrika kom vestig.)

  • Die eerste Müller-saamtrek is in 1948/49 gehou. Hiertydens het prof. D. F. Du Toit Malherbe die reuse-taak onderneem om ‘n volledige familieregister van stamvader Antonie Michael op te stel. Dit is later gepubliseer.
  • Die tweede Műller-fees is in 1965 gehou. Hiertydens is daar veral gekonsentreer op die restourasie van die stamvader se huis te Zeekoegat (Riversdal).
  • Die derde Müller-fees is in Januarie 1990 gehou. Hiertydens is die Müller publikasie die eerste keer opgedateer en opnuut gepubliseer. Nel-Marie Műller het koördinering gedoen.
  • Nou volg die die vierde Műller-fees IN 2010. Daar word beplan om dit in 2010 in die Mosselbaai-Riversdal-omgewing te hou. Die plan is dat die opgedateerde Műller-boek daar beskikbaar sal wees.
Koot se besonderhede is:

Epos: kootmuller@absamail.co.za.
Posadres: Posbus 33436, Glenstantia 0010.
Selfoonnommer: 083/378-9550.
  • Verdere gegewens oor Antonie Michael Müller is:
Hy was afkomstig van Merscheid, na 1891 bekend as Ohligs, en sedert 1929 deel van Solingen, suid-oos van Düsseldorf, Duitsland.

As soldaat van beroep, vertrek hy met die skip Hillegonda van die Oos- Indiese Kompanjie in 1735 na die Kaap. Van 1740 tot 1745 was hy ‘n kneg by A Bergh, het in 1745 volle burgerskap ontvang, en is op 4 Mei 1746 op Roodezand (later Tulbagh) getroud met Adriana van Rooyen (oudste dogter van stamvader Cornelis van Rooyen en sy vrou Jacomina, dogter van 'n ander stamvader Gerrit van Deventer).

Hy het hom toe gevestig op die leningsplaas Zeekoegat, in die huidige distrik Riversdal. In 1747 het hy dragonder geword in die Swellendamse Burgermag en toe korporaal. In 1759 is hy bevorder tot luitenant, die tweede hoogste militêre rang en 'n jaar later tot heemraadslid.

In 1763 het hy, om gesondheidsredes, sy ontslag as luitenant aangevra. Hy is in 1768 oorlede. Adriana hom 21 jaar lank oorleef het.

Een van sy drie seuns, Hillegart, het veral bekendheid verwerf as medeleier en verslaggewer van die ekspedisie wat in Desember 1782 na die skipbreukelinge van die Grosvenor gaan soek het.

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...